lördag, november 01, 2008

Varför?

Visst är det underbart när det anläggs nya "G-C´s*". Ny, svart, härlig asfalt som bara vill rullas på med diverse fritidsutrustning.
Men vad händer i anläggningsarbetet när man sopar dit en refug, med en 7 cm hög stenkant, som markör för korsning refug/"G-C*"?????

*G-C=Gång- och Cykelväg

Inga kommentarer: